O nama

Početak našeg poslovanja skoro da možemo i vremenski odrediti i kao vreme pre nove ere u odnosu na današnje vreme, vreme novih tehnologija rasvete i rasvetne tehnike uopšte.

Bilo je to u godinama prošlog veka, u vremenu kada nisu postojale današnje društvene mreže i mogućnosti tako dinamične i bogate komunikacije, koje nam svima pružaju, na brojne načine, da se predstavimo, da se upoznamo i da razmenimo mnogo toga, pa i zajedničko interesovanje.

Pravilna predstavljanja podrazumevaju i zadovoljstvo, ali i obavezu više koja zahteva da ponešto kažemo i o nama, a to je, priznaćemo, možda i najteže! Lakše je o drugima, zar ne, pogotovo ako to podrazumeva otvoreno i iskreno!

Od samog nastanka, u matičnim knjigama nadležnih, registrovani smo u delatnosti u kojoj smo i danas. Znači, neprekidno, i to više decenija, negujemo i razvijamo, do granica naših mogućnosti, opšte prihvaćeno uverenje, a to je da se našom ponudom svetlosti i osvetljenje ostvaruje stalno, i danju i noću. Tome je zaista podredjeno sve što činimo da vaš prostor, nezavisno od toga da li je to enterijer, ili eksterijer, dobije željenu svetlost, bolje rečeno željeno osvetljenje.

Mi smo uvereni da možemo odgovoriti i Vama, kao i svima koji su nas tražili i na sajmovima, i kod konkurencije i na otvorenim vratima našeg izložbenog i prodajnog prostora na adresi obavljanja naše delatnosti, tačnije ul. Višnjička br. 118A u Višnjici, Opština Palilula- Beograd. Zainteresovani nas jednostavno i lako nalaze, skoro bez mogućnosti da pogreše ili zalutaju.

Koliko smo dostigli i postigli u ispunjavanju uslova i ostvarenju standarda i kriterijuma i ponude i potražnje, i kvaliteta i kvantiteta, najbolje će Vam reći drugi o nama, koji su već ostvarili komunikaciju na navedenim adresama. Zvučalo bi, ili bolje rečeno izgledalo bi skoro neskromno kada bi se koristili brojkama naših kupaca, uključujući i stručne saradnike i partnere iz redova arhitekata, dizajnera, elektro i ostalih inžinjera, tehničara, instalatera i ostalih. Raspitajte se o nama kod svih njih, dobronamernih.

Neophodni sertifikati, ocene uslova usaglašenosti, potvrde LVD i EMC za sve proizvode i artikle koji su u našoj ponudi, predstavljaju dodatni razlog, ili se može reći razlog više, za vaš izbor u traženju optimalnih uslova energetske sigurnosti. Takodje smo uvereni da ćete sa nama povoljnije stvoriti mogućnosti za ispunjavanje uslova za dobijanje energetskog pasoša...

Sve što bi više rekli - napisali ’’o nama’’ ne bi ostvarilo Vaše dalje interesovanje, jer posle svega rečenog Vas, pre svega interesuje, šta je to što, osim priče, nudimo. Zato predlažemo, krenite dalje, upoznajte se sa uslovima korišćenja, i eto Vas na stranicama naše sajt ponude!

Očekujemo Vaše javljanje, dobro došli! Svakako očekujemo i Vaše sugestije, zapažanja i dalju saradnju sa Vama i Vašim preporučenim istomišljenicima!!

Kako smo konstantno kroz naš rad i postojanje tražili nove načine i puteve za mogućnosti primene rasvete, već 2005. godine, započeli smo sa primenom LED tehnologije rasvete, videvši budućnost rasvete u toj tehnologiji.

Prodajni program Xenon - Light-a nije baziran na samo jednom odredjenom tipu rasvete, već obuhvata široku ponudu prilagodenu najrazličitijim namenama.

’’Xenon-Light’’ d.o.o.